dinsdag 27 maart 2012

The Bently Boys – Down on Penny’s Farm (1929)
Bob Dylan's "Hard Times In New York Town" (1962)

Come you ladies and you gentlemen, a-listen to my song
Sing it to you right, but you might think it’s wrong
Just a little glimpse of a story I’ll tell
’Bout an East Coast city that you all know well
It’s hard times in the city
Livin’ down in New York town

Old New York City is a friendly old town
From Washington Heights to Harlem on down
There’s a-mighty many people all millin’ all around
They’ll kick you when you’re up and knock you when you’re down
It’s hard times in the city
Livin’ down in New York town

It’s a mighty long ways from the Golden Gate
To Rockefeller Plaza ’n’ the Empire State.
Mister Rockefeller sets up as high as a bird
Old Mister Empire never says a word
It’s hard times from the country
Livin’ down in New York town

Well, it’s up in the mornin’ tryin’ to find a job of work
Stand in one place till your feet begin to hurt
If you got a lot o’ money you can make yourself merry
If you only got a nickel, it’s the Staten Island Ferry
And it’s hard times in the city
Livin’ down in New York town

Mister Hudson come a-sailin’ down the stream
And old Mister Minuet paid for his dream
Bought your city on a one-way track
’F I had my way I’d sell it right back
And it’s hard times in the city
Livin’ down in New York town

I’ll take all the smog in Cal-i-for-ne-ay
’N’ every bit of dust in the Oklahoma plains
’N’ the dirt in the caves of the Rocky Mountain mines
It’s all much cleaner than the New York kind
And it’s hard times in the city
Livin’ down in New York town

So all you newsy people, spread the news around
You c’n listen to m’ story, listen to m’ song
You c’n step on my name, you c’n try ’n’ get me beat
When I leave New York, I’ll be standin’ on my feet
And it’s hard times in the city
Livin’ down in New York town

 De melodie en de woorden zijn gebaseerd op “Down on Penny’s Farm” (zelf een bewerking van een veel oudere song “Hard Times”) door de Bently Boys. Origineel opgenomen in 1929.

Deze song stond op Harry Smith’s “Anthology of American Folk Music” (Folkways, 1952). Dylan maakte met deze Anthologie kennis in NY bij de Gleasons.

De context

In de 19de eeuw waren de VS een regelrechte financiële puinhoop.

Het Zuiden was bijzonder hard getroffen door de burgeroorlog : grondeigenaars konden niet langer beschikken over slaven om op de plantages te werken en werkkrachten huren was zeker niet rendabel.

Ook voor de vroegere slaven was het bij beloften gebleven. De beloofde “40 acres and a mule” voor iedereen was er nooit gekomen. De teruggekeerde Confederate soldaten hadden geen geld.

Algauw ontstond er een nieuw soort slavernij : deelpacht (sharecropping). De eigenaar verschafte het land, het zaad en een hutje. Op het einde van het seizoen krijgt hij de helft van de opbrengst. Maar aangezien de pachter ook moest leven ondertussen, verstrekte hij voedsel in ruil voor de andere helft. Wanneer er nog meer moest worden betaakld werd dit doorgeschoven naar volgend jaar. Zo ontstond er een nieuw soort slavernij, waar niet alleen de zwarten het slachtoffer van waren maar ook de zgn. “white trash” of de arme blanke boeren.

De song “Down on Penny’s Farm” gaat daarover.

Het is een vroege protestsong over de toestanden in de landbouw. De “hypotheek” waarvan sprake in de song was een roerend goed hypotheek, als pand voor de bezittingen van de boer en de oogst van volgend jaar (als die er kwam)
 
 

Het origineel is van The Bently Boys.

Dylan kende het van de “Folkways Anthology of American Folk Music”

De Bentlys maakten slechts een plaat. Ze namen het op in Johnson City, Tennessee, op 23 oktober 1929. Zwarte Maandag voor de beurzen kwam slechts vijf dagen later, gevolgd door de Grote Depressie en de Dust Bowl.

Het leven op de boerderij van Penny werd een stuk moeilijker.

DOWN ON PENNEY’S FARM

Come you ladies and gentlemen, and listen to my song,
I’ll sing it to you right, but you might think it’s wrong;
May make you mad, but I mean no harm,
It’s just about the renters on Penny’s farm.
It’s a-hard times in the country,
Out on Penny’s farm.

You move out on Penny’s farm,
Plant a little crop of ‘baccer and a little crop of corn;
Come around to see you gonna flip and flop,
‘Til you get yourself a mortgage on everything you got.
It’s a-hard times in the country,
Out on Penny’s farm.

Hasn’t George Penny got a flattering mouth?
Move you to the country in a little log house;
Got no windows but the cracks in the wall;
He’ll work you all the summer and rob you in the fall.
It’s a-hard times in the country,
Out on Penny’s farm.

You go in the fields, you’ll work all day,
Way into night but you get no pay;
(You’re) promised some meat or a little bucket (of) lard;
It’s hard to be a renter on Penny’s farm.
It’s a-hard times in the country,
Out on Penny’s farm.

Here’s George Penny, he’ll come into town
With a wagon load of peaches, not a one of them sound;
He’s got to have his money or somebody’s check;
Pay him for a bushel and you don’t get a peck.
It’s a-hard times in the country,
Out on Penny’s farm.

George Penny’s renters they’ll come into town
With their hands in their pockets and their head hanging down.
Go in the store and the merchant will say,
“Your mortgage is due and I’m looking for my pay.”
It’s a-hard times in the country,
Out on Penny’s farm.

Down in his pocket with a trembling hand,
“Can’t pay you all, but I’ll pay you what I can.”
Then to the telephone, the merchant makes a call,
He’ll put you on the chain gang, (if) you don’t pay it all.
It’s a-hard times in the country,
Out on Penny’s farm.

The Bently Boys – Down on Penny’s Farm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten